Praktijk Rachel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Rachel van Vessem – Zwart
T +31642215806
M info@praktijkrachel.nl
W www.praktijkrachel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Rachel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Rachel verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Voor ondersteuning relevant levenservaringen
 • Gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Praktijk Rachel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Bieden van passende ondersteuning
 • Het afhandelen van betaling
 • Verzenden van nieuwsbrief en/of blog
 • Maken van een aanbod of evaluatie
 • Te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Praktijk Rachel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of een subsidieaanvraag.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk Rachel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorie├źn van persoonsgegevens:

Personalia
Bewaartermijn: gedurende de periode dat ik jou mag ondersteunen
Reden: om de juiste ondersteuning te kunnen aanbieden en uitvoeren.

Bijzondere gegevens (levenservaringen, gezondheid)
Bewaartermijn: gedurende de periode dat ik jou mag ondersteunen
Reden: om de juiste ondersteuning te kunnen aanbieden en uitvoeren.

Betaalgegevens
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: om aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst te kunnen voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Rachel verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou (alleen indien je hiermee akkoord gaat) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in  onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk Rachel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Rachel en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of je recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@praktijkrachel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met de nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Praktijk Rachel zal zo snel

mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Praktijk Rachel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
Klacht melden bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk Rachel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijkrachel.nl.